ALBERT ANDRES, SOCI DE ORGANIZARSE, NOMENAT PRESIDENT DE AOPE

En l’última assemblea de l’Associació Espanyola d’Organitzadors Professionals del mes de febrer, Albert Andrés, soci DE Organizarse va ser nomenat nou president. A la foto, amb la resta de la nova junta