DOCUMENTACIO

DOCUMENTACIO

Ordenem i organitzem tot tipus de documentació bancària, assegurances, factures, contractes… facilitant la seva localització o arxiu d’una manera ràpida i senzilla; eliminant tots aquells que NO són imprescindibles.

T’ajudem a planificar millor la teva economia domèstica, valorant la teva situació actual i futura; generant-te l’hàbit d’estalviar en funció dels objectius a cobrir (estudis fills, jubilació, etc…).

Revisem els teus contractes d’assegurances i verifiquem la correcta cobertura dels béns assegurats, evitant sobrepreu en les primes o problemes en els sinistres per infravaloració.

OFICINES I DESPATXOS

Treballar en un entorn organitzat i ordenat ajuda a reduir l’estrès, ser més eficients i, en definitiva, incrementar la productivitat de la teva oficina o despatx.

A Organizarse t’ajudem, d’una forma professional, amb l’organització i el disseny de l’espai de treball, l’optimització de les àrees d’emmagatzematge, arxiu i documentació.

Mitjançant una visita prèvia, fem un diagnòstic per detectar les necessitats i plantejar solucions consensuades concordes a les teves prioritats i pressupost.

Nosaltres ens encarreguem de l’ordre perquè tu et dediquis a la teva feina.

BENEFICIS

tornar