MAGAZINE LA VANGUARDIA NOVEMBRE 2016

 

Organizarse va tenir una destacada presència en l’Especial Decoració «Del desordre…al negoci de l’ordre» del Magazine de La Vanguardia publicat el 6 de novembre de 2016.